Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-Промисловій палаті України

Автор: Світлана Багдашкіна

Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-Промисловій палаті України (далі за текстом – «МКАС») є самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), яка діє відповідно до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. № 4002-XII, Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при ТПП України (Додаток № 1 до Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24.02.1994 р. № 4002-XII) і Регламенту Міжнародного комерційного арбітражного суду при ТТП України, затвердженого Рішенням Президіума ТПП України від 17.04.2007 р. протокол № 18 (1) (далі за текстом – «Регламент»).

 

Компетенція МКАС

МКАС приймає до розгляду спори, які відносяться до його компетенції, у випадку письмової згоди між сторонами про передачу йому всіх або окремих спорів, які виникають або можуть виникнути між сторонами у зв’язку із будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від того, чи мають вони договірний характер чи ні.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» до міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:

спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за кордоном;
спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань та організацій, створених на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими суб'єктами права України.

Згода про передачу спору до МКАС може бути зазначена у договорі у вигляді арбітражного застереження або у вигляді окремої угоди.

 

Порядок звернення до МКАС

Порядок звернення до МКАС та розгляд справ здійснюється відповідно до Регламенту.

Як правило, для звернення необхідно:

позовна заява;
копії позовної заяви і доданих до неї документів;
документи, які підтверджують обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги;
докази сплати реєстраційного збору.

 

Витрати, пов’язані із поданням і розглядом позову в МКАС

 

Реєстраційний збір

Відповідно до Положення Про арбітражні збори та витрати, одночасно із поданням позовної заяви до МКАС, необхідно сплатити реєстраційний збір у розмірі 600 доларів США.

Арбітражний збір

Отримавши належним чином оформлену позовну заяву, генеральний секретар МКАС направляє позивачу постанову про прийняття справи до провадження, Регламент, Рекомендаційний список арбітрів і повідомляє суму арбітражного збору, яку позивач повинен сплатити на рахунок ТПП України протягом 30-ти днів з моменту отримання пропозиції.

Для немайнових спорів арбітражний збір становить 1800 доларів США, а для майнових розраховується в залежності від ціни позову як зазначено нижче:

 

Сума позову в доларах США          Арбітражний збір в доларах США

до 10 000                                      1 800

Від 10 001 до 50 000                    1 800 + 6% від ціни позову більше 10 000

Від 50 001 до 100 000                  4 200 + 4% від ціни позову більше 50 000

Від 100 001 до 200 000                6 200 + 3% від ціни позову більше 100 000

Від 200 001 до 500 000                9 200 + 2% від ціни позову більше 200 000

Від 500 001 до 1 млн                  15 200 + 1% від ціни позову більше 500 000

Від 1 000 001 до 5 млн                20 200 + 0,5% від ціни позову більше 1 млн

Більше 5 млн                               40 200 + 0,3% від ціни позову більше 5 млн

 

Крім зазначених вище витрат, існують додаткові витрати, пов’язані із розглядом спору МКАС, до яких відносяться витрати, пов’язані із проведенням експертиз, відрядженням арбітрів, здійсненням перекладів тощо, а також витрати сторін, а саме: витрати, пов’язані з відрядженням сторін, гонорари адвокатів тощо.

Мова, якою здійснюється провадження в МКАС

Відповідно до ч.1 та 2 ст. 11 Регламенту арбітражне провадження здійснюється українською або російською мовою. Сторони можуть домовитися про мову або мови, які будуть використовуватися в ході арбітражного провадження.

 

Строки розгляду справ у МКАС

Відповідно до ст. 13 Регламенту строк розгляду справи не повинен перевищувати 6 місяців з моменту формування складу Арбітражного суду. Але Президіум МКАС, при наданні сторонами вмотивованого звернення, у випадку необхідності має право продовжити цей строк.

 

Виконання арбітражних рішень

Відповідно до норм Конвенції «Про визнання та звернення до виконання іноземних арбітражних рішень» (Нью-Йорк, 1958) рішення МКАС є остаточними і обов’язковими для сторін і при відмові від їх добровільного виконання звертаються до виконання у примусовому порядку по місцезнаходженню боржника.

Відповідно до ч. 1 ст. 390 Цивільного процесуального кодексу України рішення іноземного суду, до яких прирівнюються і рішення міжнародних арбітражів, визнаються та виконуються в Україні, якщо їх визнання та виконання передбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або за принципом взаємності.

Відповідно до ст. 392 Цивільного процесуального кодексу України питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцем проживання (перебування) або місцезнаходженням боржника. У випадку якщо боржник не має місця проживання (перебування) або місцезнаходження на території України або його місце проживання (перебування) або місцезнаходження невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається судом за місцезнаходженням в Україні майна боржника.

Таким чином, рішення МКАС може бути примусово виконане на території України шляхом отримання дозволу на його примусове виконання в місцевому загальному суді.