Розробка договорів

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Укладаючи будь-який договір, сторони повинні усвідомлювати, що на них покладається певний обсяг прав та обов’язків.

З метою уникнення негативних наслідків, розробку проекту договору повинні здійснювати досвідчені кваліфіковані юристи, оскільки матеріальні збитки або втрачена вигода найчастіше стають наслідком непрофесійного та поспішного підходу до підготовки тексту договору, в тому числі використання текстів типових договорів із довідкової літератури або мережі Інтернет. Використання фізичними та юридичними особами типових форм договорів не забезпечує повноцінного захисту прав та інтересів сторін за договором, адже укладаючи типовий договір, сторона позбавлена можливості врахування індивідуальних побажань щодо тексту договору та впевненості в тому, що типова форма є актуальною на день укладання договору та відповідає чинному законодавству.

Кваліфіковані юристи компанії LAW NET при розробці проекту договору врахують всі побажання клієнта та розроблять такий текст договору, який буде відповідати як чинному законодавству, так і комерційним інтересам клієнта.

В рамках вказаного напрямку юристи компанії LAW NET надають наступні послуги:

 • визначення конкретного виду договору, необхідного в кожній конкретній ситуації;
 • здійснення комплексного юридичного супроводу під час проведення переддоговірних переговорів, на стадіях укладення, виконання, зміни та припинення договорів;
 • розробка проектів договорів та інших документів (додаткових угод, додатків тощо);
 • розробка проектів зовнішньоекономічних контрактів;
 • обов’язкове врахування при розробці договорів положень чинного податкового законодавства, мінімізація податкового навантаження;
 • рекомендації з укладення договорів на найбільш вигідних умовах;
 • відпрацювання можливих зауважень з боку контрагента щодо умов, підготовка рекомендацій;
 • комплексний супровід договірної роботи суб’єктів господарювання.
 • ГНАТЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

  Керуючий Партнер. Адвокат

  Міжнародне арбітражне право; Господарське право; Цивільне право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Нерухомість; Врегулювання спорів; Імміграційне право

 • ЄВТЄХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Господарське право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Інтелектуальна власність; Нерухомість; Цивільне право; Судова практика; Міжнародне арбітражне право

 • БАГДАШКІНА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Договірне право; Врегулювання спорів; Судова практика