Захист від недобросовісної конкуренції

Захист економічної конкуренції не був би ефективним без здійснення захисту суб'єктів господарювання та споживачів від недобросовісної конкуренції.

Недобросовісною конкуренцією є будь-які дії у конкуренції, що суперечать торговим та іншим чесним звичаям у господарські діяльності, в тому числі неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання, створення перешкод суб'єктам господарювання у процесі конкуренції та досягнення неправомірних переваг у конкуренції, неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

На практиці питання недобросовісної конкуренції постають перед суб'єктами господарювання вельми часто. Досягаючи переваг у бізнесі, суб'єкти господарювання нерідко тяжіють до використання сумнівних з точки зору конкурентного законодавства методів (порівняльна реклама, використання недостовірної інформації, тощо). З іншої сторони, суб'єкти господарювання так само стикаються з проявами недобросовісної конкуренції, вчиненими щодо них, та бажають такі прояви припинити, а винних у їх вчиненні притягти до відповідальності. Тут же слід відмітити істотність санкцій, які можуть бути застосовані органами Антимонопольного комітету України за вчинення дій, визнаних недобросовісною конкуренцією.

Компанія LAW NET здійснює повний юридичний супровід питань, пов'язаних із недобросовісною конкуренцією, в тому числі надає консультації, здійснює оцінку ризиків, представляє інтереси суб'єктів господарювання в судах та державних органах.