Корпоративні відносини

Сучасний суб'єкт господарювання – зазвичай господарська організація, власники, учасники, акціонери якої наділяються комплексом прав щодо управління нею та отримання фінансових результатів від її діяльності тощо.

Таким чином, права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами, є корпоративними правами. Відносинами, що виникають, змінюються та припиняються щодо корпоративних прав є корпоративні відносини.

Основні положення щодо корпоративних відносин викладені в Господарському та Цивільному кодексах України, Законах України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та низці підзаконних актів. Порядок реалізації корпоративних прав, як правило, детально регламентований законом та статутними документами, які нерідко містять прогалини та взаємні суперечності, у зв'язку із чим ефективне управління корпоративними відносинами вимагає кваліфікованого юридичного супроводу.

 • ГНАТЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

  Керуючий Партнер. Адвокат

  Міжнародне арбітражне право; Господарське право; Цивільне право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Нерухомість; Врегулювання спорів; Імміграційне право

 • БАГДАШКІНА СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Договірне право; Врегулювання спорів; Судова практика

 • ЄВТЄХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Господарське право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Інтелектуальна власність; Нерухомість; Цивільне право; Судова практика; Міжнародне арбітражне право