Управління господарськими товариствами

Управління господарським товариством – це система відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління ним.

Ефективно побудована система корпоративного управління господарським товариством, метою якої є забезпечення належної уваги до інтересів акціонерів, рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин, запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю, підвищує конкурентоспроможність та економічну ефективність товариства.

В рамках вказаного напрямку юристи компанії LAW NET надають наступні послуги:

 • Розробка стратегії управління товариством, здійснення аналізу існуючої системи управління товариством;
 • Розробка та впровадження організаційної структури товариства;
 • Розробка внутрішніх корпоративних документів (статутних документів, актів органів управління, положень, інструкцій, регламентів тощо);
 • Впровадження комплексу заходів, направлених на підвищення кваліфікації управлінського складу та персоналу компанії;
 • Розробка та впровадження систем контролю виконання рішень;
 • Консультування з питань корпоративного управління.
 • ГНАТЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

  Керуючий Партнер. Адвокат

  Міжнародне арбітражне право; Господарське право; Цивільне право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Нерухомість; Врегулювання спорів; Імміграційне право

 • ЄВТЄХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Господарське право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Інтелектуальна власність; Нерухомість; Цивільне право; Судова практика; Міжнародне арбітражне право