Врегулювання корпоративних спорів

Корпоративний спір – це спір, що виникає з приводу матеріальних правовідносин між учасниками корпоративних відносин щодо набуття, здійснення та припинення їх корпоративних прав та інтересів.

В спрощеному вигляді корпоративні спори – це спори власників, учасників, акціонерів господарської організації з приводу управління господарською організації, отримання фінансових результатів від її діяльності, здійснення інших корпоративних прав.

В Україні корпоративні спори підвідомчі господарським судам, зокрема, справи, що виникають з корпоративних відносин у спорах між господарським товариством та його учасником (засновником, акціонером), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами) господарських товариств, що пов'язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього товариства, крім трудових спорів.

Найпоширенішими категоріями корпоративних спорів є спори:

 • про визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів (учасників) товариств;
 • щодо частки у статутному капіталі;
 • про визнання недійсним статуту;
 • щодо внесення змін в установчі документи;
 • про надання інформації щодо діяльності товариства;
 • щодо виплати дивідендів;
 • щодо стягнення вартості частини майна товариства, пропорційно частці учасника в статутному фонді товариства;
 • пов’язані з виходом, виключенням учасника з товариства, переходом частки учасника в статутному капіталі товариства.

Успішне врегулювання корпоративних спорів в досудовому та судовому порядку потребує участі кваліфікованого юриста. У сфері врегулювання корпоративних конфліктів компанія Law Net надає своїм Клієнтам наступні послуги:

 • надання усних та письмових консультацій з питань попередження корпоративних спорів;
 • правовий аналіз конфлікту, розробка стратегії захисту;
 • досудове врегулювання корпоративних спорів;
 • представництво інтересів Клієнта під час переговорів між сторонами конфлікту;
 • представництво Клієнта у судах усіх інстанцій та інших державних органах та установах з метою кваліфікованого захисту прав та інтересів Клієнта під час корпоративного спору.
 • ГНАТЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА

  Керуючий Партнер. Адвокат

  Міжнародне арбітражне право; Господарське право; Цивільне право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Нерухомість; Врегулювання спорів; Імміграційне право

 • ЄВТЄХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Господарське право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Інтелектуальна власність; Нерухомість; Цивільне право; Судова практика; Міжнародне арбітражне право