Оскарження дій податкових органів

Багато положень податкового законодавства на практиці застосовуються контролюючими органами не на користь платників податків, що може завдати компанії значних фінансових втрат.

Підставою виникнення спору з податковими органами (наразі – територіальні органи Міндоходів та зборів), як правило, є результат перевірки компанії щодо правильності нарахування та сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Часто особи, які проводять перевірку, вчиняють ряд порушень вже при її ініціюванні та проведенні, недотримуючись вимог чинного законодавства України щодо процедури перевірки, перевищуючи свої повноваження. Випадки, коли висновки податківців за результатами перевірки не відповідають фактичному стану обліку на підприємстві, містять помилки у розрахунках (як логічного, так і арифметичного характеру) та неправильні висновки за результатом застосування та тлумачення законодавчих норм, нажаль, також не є рідкістю. Іноді територіальні органи Міндоходів та зборів намагаються перебрати на себе функції, які очевидно їм не властиві. Зокрема, за результатами перевірки податківці визнають недійсними господарські договори. Такі рішення ухвалюються в обхід належної судової процедури із порушенням принципу презумпції правомірності правочинів та обов‘язку податкових органів діяти лише в межах, визначених чинним законодавством України.

Відповідно до ст. 56 Податкового кодексу України у разі, коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення.

Якщо клієнта не влаштовує результат оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному порядку, наступним кроком є оскарження податкового повідомлення рішення у судовому порядку.

Судове оскарження рішення, дій або бездіяльності податкових органів та їх посадових осіб може застосовуватися і без попереднього застосування досудової (адміністративної) процедури оскарження.

Важливим моментом в оскарженні рішення контролюючого органу в судовому порядку є те, що відповідно до норм податкового законодавства України при зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу, грошове зобов'язання вважається неузгодженим, а донараховані податківцями суми податкових зобов'язань не підлягають стягненню з платника податків до дня набрання судовим рішенням законної сили.

 

Юристи компанії Law Net мають великий успішний досвід відстоювання законних прав та інтересів клієнтів у спорах з податковими органами як в судовому так і адміністративному порядку, зокрема, надають наступні послуги:

 • підготовка платника податків до проведення податкової перевірки та її супровід;
 • вибір тактики поведінки платника податків у процесі заходів податкового контролю;
 • розробка стратегії врегулювання спору;
 • надання усних та письмових консультацій протягом проведення податкової перевірки;
 • участь юристів у переговорах з особами, які проводять перевірку;
 • підготовка заперечень на акт перевірки;
 • оскарження рішень контролюючого органу в адміністративному порядку шляхом подання скарг до контролюючих органів вищих рівнів;
 • оскарження рішень контролюючого органу в судовому порядку.
 • ЄВТЄХОВ ЄВГЕН АНДРІЙОВИЧ

  Юрист. Адвокат

  Юридичний консалтинг; Господарське право; Корпоративне право; Договірне право; Податковий консалтинг; Інтелектуальна власність; Нерухомість; Цивільне право; Судова практика; Міжнародне арбітражне право