Представництва іноземних компаній

Згідно із ст. 5 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 р.
№ 959-ХІІ, іноземні суб'єкти господарської діяльності, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на території України, мають право на відкриття своїх представництв на території України.

Порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності (надалі – «Представництво») в Україні регулюється Інструкцією «Про порядок реєстрації представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності в Україні», затвердженою Наказом Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 18.01.1996 р. № 30. Згідно з цією Інструкцією для реєстрації Представництва на території України без наміру здійснення господарської діяльності на території України необхідно подати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (надалі – «Міністерство») наступні документи Завантажити перелік документів та порядок реєстрації Представництв

Іноземним співробітникам Представництв Міністерством видаються спеціальні службові картки, які діють на всій території України на протязі трьох років. Отримання даної службової картки є підставою для звернення співробітника до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції та реєстрації за місцем проживання із заявою про видачу йому посвідки на тимчасове проживання.

У разі здійснення Представництвом господарської діяльності на території України таке Представництво повинно стати на облік у  податковому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, установленому центральним податковим органом України, та набути статусу постійного представництва, отже іншими словами зареєструватись платником податку на прибуток.

Поняття постійного представництва, визначене п. 14.1.193 пп. 14 ст. 14 Податкового кодексу України – це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні.

Відповідно до п. 133.3. ст. 133 Податкового кодексу України постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації у податковому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

  • ЗІНЕВИЧ ВАНДА ЕДУАРДІВНА

    Юрист

    Корпоративне право; Реєстрація, перереєстрація, ліквідація суб’єктів господарювання; Отримання документів дозвільного характеру; Реєстрація інвестицій