Супровід інвестиційної діяльності

Реєстрація іноземних інвестицій в Україні

Відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування» іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді:

 • іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України;
 • валюти України - відповідно до законодавства України;
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав;
 • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті;
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;
 • інших цінностей відповідно до законодавства України.          

Відповідно до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженого Постановою КМУ від 06 березня 2013 р. № 139 для державної реєстрації іноземних інвестицій подаються такі документи:

 • інформаційне повідомлення у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення;
 • документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);
 • копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 • документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій;
 • довіреність на право подачі вищевказаного пакету документів.

Орган державної реєстрації протягом 7 днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації.

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації, та внесення відповідного запису до журналу обліку. Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий – надсилається до Мінекономрозвитку України, третій – залишається в органі державної реєстрації.

Орган державної реєстрації – департамент економіки та інвестицій при КМДА, міський центр надання адміністративних послуг, який знаходиться за адресою: м. Київ, Дніпровська Набережна, буд. 19-Б.

 

 

 • ЗІНЕВИЧ ВАНДА ЕДУАРДІВНА

  Юрист

  Корпоративне право; Реєстрація, перереєстрація, ліквідація суб’єктів господарювання; Отримання документів дозвільного характеру; Реєстрація інвестицій