Захист прав робітників

Станом на сьогоднішній день в Україні все частіше трапляються випадки порушень трудових та інших соціальних прав громадян. Зокрема, набули масового характеру несвоєчасна виплата заробітної плати, направлення працівників у вимушені неоплачувані відпустки, почастішали випадки незаконних звільнень.

Під захистом прав та законних інтересів працівників у трудовому праві розуміють сукупність матеріально-правових заходів, організаційних і процесуальних способів припинення і попередження порушень трудового законодавства, відновлення порушених трудових прав громадян і відшкодування понесеної внаслідок цього шкоди.

Компанія Law Net надає професійну правову допомогу клієнтам з наступних питань:

  • надання усних та письмових консультацій;
  • визнання недійсними умов колективних договорів і договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із законодавством про працю;
  • поновлення на попередньому місці роботи незаконно звільнених або переведених на інше місце роботи працівників;
  • оскарження дисциплінарних стягнень накладених роботодавцем;
  • оскарження необґрунтованої відмови в прийомі на роботу;
  • зміна формулювання причин звільнення;
  • допуск до роботи незаконно відсторонених від неї працівників;
  • стягнення на користь працівників невиплачених їм підприємством сум заробітної плати та інших належних працівникові платежів;
  • відшкодуванням шкоди, завданої каліцтвом на виробництві.