Захист прав роботодавців

Правильно організовані трудові правовідносини між керівництвом та персоналом є одним з найважливіших елементів успішної та продуктивної роботи компанії.

Для захисту прав та інтересів роботодавців у трудових правовідносинах з працівниками, компанія Law Net пропонує своїм клієнтам наступні послуги:

  • Надання усних та письмових консультацій в галузі трудового права;
  • Підготовка проектів трудових договорів (трудових контрактів);
  • Підготовка проектів наказів, розпоряджень тощо;
  • Підготовка проектів положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, зобов’язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації співробітниками компанії;
  • Надання юридичного супроводу під час звільнення працівників з ініціативи роботодавця, в тому числі під час скорочення працівників;
  • Надання юридичного супроводу під час звільнення працівників у зв’язку із ліквідацією компанії;
  • Зворотнє стягнення надмірних виплат працівникові у результаті зловживань з його боку;
  • Захист інтересів роботодавця при розв’язанні трудових спорів у суді.