Захист в кримінальних справах

Будь-яка кримінальна справа – складний і серйозний процес, в якому адвокат відіграє одну з основних ролей. З урахуванням сучасних реалій здійснення кримінального провадження та недосконалості державного механізму кримінального переслідування адвокат, не рахуючи підозрюваного та його близьких, є єдиним учасником кримінального процесу, який об'єктивно зацікавлений у закритті неправомірно порушеної кримінальної справи, законності та об'єктивності розгляду справи за умови законності її порушення, адекватному обранні виду та міри покарання. Тому питання залучення до справи компетентного та досвідченого адвоката є одним із основних питань, яке слід першочергово вирішити підзахисному.